Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


5 lat Oddziału Zegrze

W dniu 9 grudnia na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody Jubileuszu 5-lecia działalności Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Pięć lat temu 4 grudnia odbyło się spotkanie założycielskie oddziału. Powstanie oddziału ŚZPŻŁ w Zegrzu było marzeniem śp. płk. Stanisława Markowskiego - Honorowego Prezesa Związku.

W sali odpraw CSŁiI spotkało się liczne grono członków oddziału oraz zaproszonych gości. Na spotkanie przybył Prezes Zarządu Głównego Związku gen. bryg. Edmund Smakulski. Miło było nam gościć wicestarostę legionowskiego Jerzego Zaborowskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański, dzięki któremu możliwa była organizacja największej w Polsce wystawy poświęconej wojskowej łączności. Nie zabrakło naszych przyjaciół z Łowicza - członków Stowarzyszenia Historycznego im. 10 pułku piechoty z jego prezesem Piotrem Marciniakiem na czele. Jak przystało na rekonstruktorów przybyli w historycznych mundurach z epoki. Przyjęli nasze zaproszenie komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Dariusz Nowakowski i proboszcz Parafii Zegrze ks. por. Antoni Humeniuk. Nie zabrakło naszych przyjaciół społeczników oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Po powitaniu gości przez prezesa Zarządu Oddziału Zegrze ppłk. Mieczysława Hucała zaprezentowane zostały dwa filmy prezentujące miejsce spotkania czyli CSŁiI oraz przedstawiające genezę powstania ŚZPŻŁ i oddziału Zegrze. Ppłk Hucał w swoim wystąpieniu zaprezentował w ekspresowym skrócie to co się wydarzyło w ciągu 5 lat w naszym oddziale. Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski w swoim wystąpieniu podkreślił rolę naszego oddziału, pomimo tak krótkiego okresu działalności wniósł wiele nowego i bardzo aktywnie wpisał się w propagowanie tradycji i historii wojskowej. Zaszczepił nowe formy działalności, dotychczas niespotykane w poczynaniach innych oddziałów. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył okolicznościowe statuetki dla oddziału Zegrze oraz indywidualną dla prezesa oddziału za szczególne zaangażowanie w działalność Związku.

Następnie zostały wręczone wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny. Prezes oddziału Zegrze został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku, ponadto 6 koleżanek i kolegów zostało wyróżnionych medalem "W uznaniu zasług dla Związku". Medalem tym został również wyróżniony dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański. prezes oddziału Zegrze wręczył koleżankom i kolegom 5 medali "za zasługi dla Oddziału Zegrze". Medale te otrzymali również: Stowarzyszenie Historyczne im. 10 p.p., Pan Janusz Seroka i prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Tadeusz Kowalewski. Następnie wręczone zostały listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę. Na zakończenie tej części uroczystości za zaangażowanie i ofiarność w działalności upamiętniającej i upowszechniającej chwalebne czyny obrońców Ojczyzny prezes Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP wyróżnił prezesa ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego Medalem za zasługi dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP.

Następnie zgromadzeni mogli zapoznać się ze zbiorami zgromadzonymi w Sali Tradycji CSŁiI oraz na własne oczy przekonać się jak wyglądają nowoczesne sale wykładowe Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentowana w Sali Tradycji oryginalna maszyna szyfrująca Enigma. Większość miała okazję oglądać to super ciekawe urządzenie po raz pierwszy w życiu.

Po opuszczeniu Bloku Szkolnego udaliśmy się pod kamień z tablicą pamiątkową poświeconą Patronowi CSŁiI gen. bryg. Heliodorowi Cepie. Zostały złożone okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapalony znicz.

Obchody zakończyły się żołnierskim poczęstunkiem na stołówce 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jako że zbliżają się święta wszyscy obecni podzielili się opłatkiem.
Design i administracja: Karol Grajczyk