Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


VIII posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji

Zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2017 rok" uzgodnionym z członkami Zarządu Głównego i prezesami Zarządów Oddziałów, odbyło się w Zegrzu w dn. 09.10.2017 roku ósme w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:

  • Przedstawienie porządku posiedzenia. Informacje wstępne.
  • Podjęcie działań mających na celu pozyskanie sztandaru Związku.
  • Organizacja i przebieg obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ.
  • Przygotowanie i organizacja IX Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ.
  • Ocena pracy i wykonania zadań w III i początku IV kwartału.
  • Uzgodnienie propozycji wyróżnień.
  • Sprawy różne.Design i administracja: Karol Grajczyk