Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


20 lat Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

W dniu 13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane z XX rocznicą powstania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Centrum powstało w roku 1997 na bazie rozwiązanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności z Legnicy. Pierwszym komendantem został płk Jerzy Ceglarek.

Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym szkoły. Podczas obchodów nie zabrakło wielu znamienitych gości, w tym senatorów pani Anny Marii Anders sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady ministrów, pana prof. Jana Żaryna i pana Konstantego Radziwiłła ministra zdrowia. Na uroczystości przybyła również matka chrzestna sztandaru Centrum pani Jadwiga Zakrzewska. Licznie stawili się byli żołnierze zawodowi i pracownicy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności od wielu lat ściśle współpracuje z zegrzyńskim ośrodkiem. Dlatego też nie mogło nas zabraknąć podczas tak ważnej uroczystości. W obchodach wzięło udział wiele naszych koleżanek i kolegów z Prezesem Zarządu Głównego gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele.

Tak wielkie wydarzenie to również wyróżnienia. Tego zaszczytu dostąpiło kilku naszych kolegów. Pamiątkowe, jubileuszowe statuetki otrzymali: prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski, wiceprezes ZG ppłk Mirosław Pakuła i prezes oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. Generał Smakulski podjął decyzję, że swoją statuetkę umieści w siedzibie Związku znajdującą się na terenie CSŁiI jako wyraz uznania dla działalności wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i Informatyki.
Design i administracja: Karol Grajczyk