Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Oddział Zegrze na Podkarpaciu

Dzięki temu, że członkowie naszego oddziału wywodzą się praktycznie z całej Polski mieliśmy możliwość zaistnienia na Podkarpaciu. Nasz kolega z oddziału Przemek Rączka był jednym z współorganizatorów kursu łączności dla organizacji proobronnych. Jak widać na tym przykładzie aktywna działalność członków zamiejscowych jest możliwa ( przy pomocy "centrali") tylko trzeba chcieć. Wsparliśmy naszego Kolegę merytorycznie materiałami szkoleniowymi jak i gadżetami dla uczestników szkolenia.

Gratulujemy działania i obiecujemy wsparcie w przyszłości. Poniżej krótka relacja Przemka Rączki ze szkolenia.

"W dniach 03-04 czerwca koło Dynowa na Podkarpaciu odbył się kurs łączności  dla organizacji proobronnych.

W szkoleniu brało udział  18 osób oraz  4 instruktorów -  podoficer rez. wyszkolony w CSŁiI członek oddziału Zegrze ŚZPŻŁ, podoficerowie jednostek strzeleckich.
Tematyka szkolenia:
historia łączności WP,
przepisy BHP i ppoż,
źródła prądu przemiennego oraz stałego,
podstawowe informacje o komunikacji radiowej i kablowej,
meldunki oraz tabele sieci radiowej,
budowa oraz obsługa radiostacji analogowych/cyfrowych
oraz łączność kablowa.

Egzamin:
szkolonym został postawiony ROZKAZ BOJOWY.
Zadaniem szkolonym było wykonać tabele sieci radiowej, praktycznie wykorzystać dostępne radiostacje oraz łączność kablową.
Podczas patrolowania wyznaczonego obszaru dostali informacje o zestrzelonej załodze śmigłowca.
Zadanie polegało na podjęciu rannej załogi. Podczas próby podjęcia instruktorzy tworzyli sytuacje do nadania meldunków MEDEVAC, SPOTREP, SITREP.

Nieocenioną pomoc w trakcie przygotowań do szkolenia przyniosła współpraca z ŚZPŻŁ oddział Zegrze oraz firma pewnalacznosc.pl , która użyczyła nam radiostacje cyfrowe DMR HYTERA."


Design i administracja: Karol Grajczyk