Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Przegląd Wojskowo-Techniczny 6/1928

Wydawnictwo poświęcone łączności wojskowej z okresu międzywojennego. Tym razem kolejny numer Przeglądu Wojskowo-Technicznego z grudnia 1928 roku poświęcony 10-leciu funkcjonowania wojsk łączności po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Wiele bardzo ciekawych artykułów (polecam uwadze spis treści) poświęconych organizacji i pierwszym pododdziałom wojsk łączności. Ciekawe praktycznie nigdzie niespotykane wcześniej ilustracje. Ponad 400 stron arcyciekawej literatury.


Design i administracja: Karol Grajczyk