Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Walne Zebranie Oddziału - podsumowanie 4 roku działalności

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania 4 roku funkcjonowania naszego Oddziału.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Po zakończeniu części wstępnej zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za rok 2016.

Czwarty rok istnienia zegrzyńskiego Oddziału był kolejnym okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali aktywnie ze społecznością lokalną uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych na jej rzecz.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie, zarówno tym bardziej jak i mniej aktywnym. Wszyscy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego jak postrzegany jest Nasz Oddział po czterech latach działalności.

Szczególne gorące podziękowania należą się zwłaszcza najaktywniejszym w minionym roku członkom oddziału. 8 osób otrzymało z rąk ppłk. Mieczysława Hucała dyplomy uznania. Za szczególnie aktywną postawę w działalności Oddziału wręczone zostały cztery Medale "Za zasługi dla Oddziału Zegrze".

W dalszej części zebrania przedstawione zostały główne zamierzenia Oddziału na rok 2017. Tradycyjnie nowy rok działalności rozpoczynamy od udziału w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem jubileuszowym - 25.

Z uwagi na to, że to było ostatnie spotkanie w tym roku, zebranie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ora Nowego Roku 2017.
Design i administracja: Karol Grajczyk