Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


V posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w VIII kadencji.

W dniu 03.11.2016 roku zgodnie z "Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2016 rok", odbyło się w Legionowie piąte w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Na wstępie prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski podsumował dotychczasową działalność Związku w bieżącym roku oraz przedstawił stan ewidencyjny na dzień dzisiejszy.

Następnie skarbnik Zarządu Głównego Kol. Agata Purzycka przekazała informację o stanie finansów Związku, w tym stan składek członkowskich opłacanych przez poszczególne oddziały oraz członków tzw. listy krajowej.

W dalszej części zebrania Prezes przedstawił założenia jak mają wyglądać propozycje przedsięwzięć realizowanych w roku 2017, tak aby je można było umieścić w "Rocznym Planie Działalności ŚZPŻŁ na rok 2017".

Ważną częścią zebrania była dyskusja na temat zasadności i możliwości funkcjonowania ŚŻPŻŁ jako Organizacji Pożytku Publicznego. W dyskusji wziął udział obecny na zebraniu zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Kol. Mirosław Posłuszny.

Kolejny punkt zebrania dotyczył podjęcia działań dotyczących Sztandaru ŚZPŻŁ, który wręczony miałby być podczas obchodów 25. lecia Związku. Dyskusja dotyczyła między innymi powołania Komitetu Fundacyjnego oraz pozyskania środków finansowych.Design i administracja: Karol Grajczyk