Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Ponownie w Sieradzu

W dniach 27 - 28 kwietnia Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia zorganizowały VII Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Uczestników konferencji powitał dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Roman Januszewski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz byłego dowódcy 15 Brygady i pomysłodawcy organizacji w Sieradzu corocznych konferencji gen.bryg. Mirosława Siedleckiego. Głównymi zagadnieniami konferencji było bezpieczeństwo teleinformatyczne, zautomatyzowane systemy dowodzenia, teletransmisyjne i teleinformatyczne środki łączności oraz zmiany doktrynalne i organizacyjne w systemach łączności i informatyki. Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP.

Na zaproszenie władz Oddziału Sieradz nasza delegacja pojechała w rozszerzonym składzie. Oprócz udziału w konferencji przygotowaliśmy wystawę sprzętu łączności z lat 1918 - 1945, która została zaprezentowana w naszym namiocie stojącym tuż przed Teatrem Miejskim w Sieradzu. Nie zabrakło bardzo ciekawych eksponatów takich jak pierwsze telefony polowe jakie były na wyposażeniu Wojska Polskiego tuz po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj. Były to aparat telefoniczny polowy brzęczykowy, czyli nic innego jak przejęty od Niemców ich "Feldfernsprecher 15". Były polskie już AP-30 i AP-36 oraz wiele innych egzemplarzy sprzętu, który używali łącznościowcy w okresie II Rzeczypospolitej oraz walczący na frontach II wojny światowej, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Ciekawostką była radiostacja ratunkowa z okresu II wojny światowej SCR-578 "Gibson Girl" wraz z latawcem i balonem do holowania anteny za szalupą. Wszyscy odwiedzający wystawę otrzymywali okolicznościowe kartki pocztowe przygotowane przez Nasz Oddział z okazji sieradzkiej wystawy.

W trakcie pierwszego dnia pobytu w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodniczył Prezes gen.bryg. Edmund Smakulski. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego.

Pierwszym punktem obrad było złożenie życzeń przedstawicielom Oddziału Bydgoszcz z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności. Prezes Związku gen. bryg. Edmund Smakulski podsumował stopień realizacji zadań określonych w Uchwale VIII WZD ŚZPŻŁ. Następnie podsumowano działalność Związku w ostatnim okresie - prezesi zreferowali dokonania swoich oddziałów. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zadań jakie czekają przed nami w najbliższym okresie. Poruszone zostały dwie bardzo istotne sprawy a mianowicie wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie statutu Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwości pozyskania sztandaru Związku.
Design i administracja: Karol Grajczyk