Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Wyróżnieni przez Zarząd Główny

W dniu 31 marca odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Najważniejszym punktem zebrania było wręczenie medali przyznanych przez Zarząd Główny Związku "W uznaniu zasług dla Związku". Medale wręczył wiceprezes Zarządu Głównego ppłk Mirosław Pakuła.

Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ wyróżnił medalem "W uznaniu zasług dla Związku" następujących kolegów: Maciej Okurowski, Piotr Osiński i Grzegorz Zyskowski.

Dalszy ciąg zebrania był już tradycyjny. Podsumowano działalność za ostatni kwartał oraz omówiono przedsięwzięcia przewidziane do zrealizowania w najbliższym czasie. Prezes oddziału poinformował o zamiarze wydania suplementu książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ" i zachęcił osoby, które nie znalazły się w pierwszym wydaniu do składania niezbędnych informacji by znaleźć się w suplemencie.

Kolejne spotkanie członków oddziału planowane jest w maju w warunkach "plenerowych".
Design i administracja: Karol Grajczyk