Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ

W dniu dzisiejszym odbyło się drugie w VIII kadencji posiedzenie władz naczelnych Związku. W obradach wzięli udział między innymi członkowie Oddziału Zegrze będący członkami władz naczelnych Związku. Tematyka obrad obejmowała podsumowanie działalności Związku w roku 2015, m.in. przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego oraz zatwierdzono Plan Działalności Związku na rok 2016. Zarząd Główny rozpatrzył również wnioski Zarządów Oddziałów o wyróżnienia członków Związku.
Design i administracja: Karol Grajczyk