Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Walne Zebranie Oddziału - podsumowanie I kadencji

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania 3 lat funkcjonowania naszego Oddziału. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania dokonano wyboru władz na II kadencję.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie, a zwłaszcza tych, którzy przybyli spoza Zegrza i tych którzy wzięli udział po raz pierwszy. Po zakończeniu części wstępnej zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za I kadencję, czyli lata 2012 - 2015.

Trzy lata istnienia zegrzyńskiego Oddziału były okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali aktywnie ze społecznością lokalną. W sumie uczestniczyliśmy w ponad 20 imprezach dla społeczności lokalnej oraz w kilku akcjach charytatywnych. Braliśmy czynny udział w obchodach rocznicowych i uroczystościach państwowych. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z dwoma klubami HDK PCK, Stowarzyszeniem Historycznym im. 100PP w Łowiczu oraz Kołem nr 68 ZŻWP w Legionowie. Jednymi z najważniejszych przedsięwzięć były współorganizacja wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie z okazji 95. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz organizacja VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej, zarówno tym bardziej jak i mniej aktywnym. Wszyscy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego jak postrzegany jest Nasz Oddział po trzech latach działalności.

Następnie rozpoczęły się głosowania. Przegłosowano przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału za I kadencję a następnie głosowano udzielenie absolutorium. Członkowie Oddziału jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu Zarządowi.

Szczególne gorące podziękowania należą się również najaktywniejszym w minionym roku członkom oddziału. 11 osób otrzymało z rąk ppłk. Mieczysława Hucała dyplomy uznania. Za szczególnie aktywną postawę w działalności Oddziału na przestrzeni okresu jego istnienia wręczonych zostało pięć Medali "Za zasługi dla Oddziału Zegrze".

Następnie przystąpiono do wyboru władz Oddziału na kolejną kadencję. Wolą zgromadzonych na zebraniu, Oddziałem Zegrze w kolejnych trzech latach kierować będzie Zarząd w składzie:

Prezes - Mieczysław Hucał
Wiceprezes - Emil Suska
Skarbnik - Iwona Banaszek
Sekretarz - Maciej Okurowski
Członek Zarządu - Justyna Sadurek

W dalszej części zebrania przedstawione zostały główne zamierzenia Oddziału na rok 2016.

W końcowej części zebrania omówione zostały zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie. Tradycyjnie nowy rok działalności rozpoczynamy od udziału w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zebranie zakończyło się wręczeniem "oddziałowych" bombek choinkowych. W końcu zbliżają się Święta. Bombki otrzymali wszyscy obecni na zebraniu.
Design i administracja: Karol Grajczyk