Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


5-lecie 4. RWT SP

W dniu 25 listopada na zaproszenie Szefa 4. RWT SP ppłk. Czcibora Ziemowita Powęski w obchodach 5-lecia powstania 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych wziął udział prezes oddziału Zegrze ŚZPŻŁ ppłk Mieczysław Hucał.

4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2010 r. Jednostka ta została wydzielona ze struktur Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych i jest bezpośrednio podległa Komendantowi Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Obowiązki Dowódcy objął ppłk mgr inż. Czcibor Ziemowit Powęska.

9 stycznia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 4 RWT SP a ŚZPŻŁ. Porozumienie ma na celu współpracę i wzajemną pomoc w upowszechnianiu tradycji i historii Polskich Sił Zbrojnych, a w szczególności wojsk łączności i informatyki oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jest ono realizowane między innymi poprzez współudział w organizacji przedsięwzięć z zakresu promocji i popularyzacji Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych jak również tradycji i historii wojsk łączności i informatyki wśród społeczności lokalnej.
Design i administracja: Karol Grajczyk