Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


VIII Wrześniowy Rajd Pamięci

W dniu dzisiejszym po raz kolejny byliśmy współorganizatorem Wrześniowego Rajdu Pamięci. Była to już ósma a dla nas druga jego edycja. Rajd miał na celu propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia. Wydarzenia historyczne związane były między innymi z osobą mjr. Księcia Konstantego Michała Radziwiłła.

Kilka słów o bohaterze - Książę Konstanty Mikołaj Radziwiłł, ostatni właściciel dóbr zegrzyńskich, jest postacią legendarną. W trakcie II wojny światowej brał czynny udział w kampanii wrześniowej, a od roku 1941 był członkiem Związku Walki Zbrojnej i należał do I Rejonu Legionowo w VII Obwodzie "Obroża" Okręgu Warszawskiego. W połowie sierpnia 1944 oddział Radziwiłła rozproszył w wyniku akcji przeprowadzonej przez Niemców przeciw partyzantom. Por. Konstanty Radziwiłł został aresztowany w dniu 19.08.1944r. Z relacji mieszkańców okolicznych wsi wynika, iż zgłosił się sam do Niemców, żądając uwolnienia współtowarzyszy. Katowany przez oprawców, obwożony samochodem po okolicy i pokazywany mieszkańcom został zamordowany na terenie koszar w Zegrzu w dniu 14.09.1944 r. W maju 1969 r., 25 lat po śmierci, w trakcie przebudowy strzelnicy na terenie koszar Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu odkryto ludzki szkielet. Był on wrzucony do wąskiego dołu, a ręce i nogi miał spętane drutem kolczastym. Uwagę podchorążych zwrócił relikwiarz oraz trzy przestrzeliny w czaszce. Powiadomiono Polski Czerwony Krzyż, którego komisja po zbadaniu szkieletu oraz na podstawie znalezionego relikwiarza ustaliła, że są to szczątki Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Serocku. Dwa lata temu Minister Obrony Narodowej swoją decyzją pośmiertnie awansował por. Konstantego Mikołaja Radziwiłła na stopień majora.

Tradycyjnie zorganizowaliśmy trasę nr 1, z Zegrza do Serocka. Trasa o długości około 8 kilometrów biegła malowniczym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Na trasie zorganizowany został punkt kontrolny, na którym 3-osobowe drużyny mogły m.in. sprawdzić swoją wiedzę na temat historii regionu. Nasza trasa przeznaczona była dla drużyn wywodzących się ze służb mundurowych oraz dla seniorów. Na mecie czekały na uczestników Rajdu dyplomy i puchary.

Na zakończenie VIII Wrześniowego Rajdu Pamięci władze Miasta i Gminy Serock oraz przedstawiciele organizatorów i zawodników zapalili znicze na grobie mjr. Księcia Konstantego Radziwiłła.

Design i administracja: Karol Grajczyk