Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Delegaci wybrani

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne zebranie członków Oddziału Zegrze. Niby nic niezwykłego, ale po raz pierwszy w krótkiej historii Oddziału wybieraliśmy delegatów na Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Dla nas pierwszy, dla Związku już ósmy. Zjazd odbędzie się we wrześniu w Zegrzu.

Zgodnie z arytmetyką wyborczą uzależnioną od ilości członków w Oddziale wybieraliśmy 13 delegatów. Wybory odbyły się sprawnie i od dzisiaj jesteśmy gotowi do udziału w Zjeździe. Teraz jako że jesteśmy jego współorganizatorem pozostają nam prace związane z jego przygotowaniem.

Oprócz wyborów podczas zebrania prezes Zarządu Oddziału ppłk Mieczysław Hucał przedstawił informacje o realizacji przedsięwzięć od ostatniego zebrania. Następnie omówione zostały zadania jakie czekają nas w okresie do końca września, czyli łącznie z organizacją VIII WZD ŚZPŻŁ. Podczas dyskusji Kol. Mirosław Pakuła zaproponował aby jedno z kolejnych zebrań Oddziału odbyło się w filii Piaski Muzeum Historycznego w Legionowie połączone ze zwiedzaniem wystawy "Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju". Kol. Piotr Kijak zaproponował natomiast organizację zwiedzania Fortu Małego w Zegrzu. Obie propozycje są bardzo ciekawe i warte realizacji.

Design i administracja: Karol Grajczyk