Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Konferencja Łączności w Sieradzu

W dniach 22 - 23 kwietnia Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia zorganizowały VI Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, szczególnie istotne w świetle zbliżającego się VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ.

Uczestników konferencji powitał zastępca dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Andrzej Pochopień. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz byłego dowódcy 15 Brygady i pomysłodawcy organizacji w Sieradzu corocznych konferencji gen.bryg. Mirosława Siedleckiego.

Dzięki uprzejmości płk Kowalskiego z Oddziału Sieradz ŚŻPŻŁ w tegorocznej konferencji oprócz członków władz naczelnych Związku udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Zegrze oraz członek Komisji Rewizyjnej wywodzący się z naszego oddziału. W trakcie konferencji poruszonych zostało wiele wątków, do najważniejszych należało bezpieczeństwo teleinformatyczne, automatyzacja systemów łączności, sieciocentryczność oraz perspektywy rozwoju systemów łączności i informatyki w najbliższych latach.

W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodniczył Prezes gen.bryg. Edmund Smakulski. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ oraz członek Komisji Rewizyjnej Związku.

Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ, który ma się odbyć we wrześniu. Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski złożył serdeczne gratulacje prezesowi Oddziału Śrem płk. Ryszardowi Wróblowi z okazji 20. lecia działalności oddziału. W dalszej części spotkania członkowie Zarządu i prezesi Oddziałów złożyli sprawozdania z działalności za ostatni okres. Następnie odbyła się najważniejsza część spotkania - ustalenia dotyczące VIII WZD ŚZPŻŁ. Potwierdzono, że zjazd odbędzie się w dniach 25-26 września w Zegrzu, w końcowej części spotkania sprecyzowano zadania stojące przed Komitetem Organizacyjnym. Współorganizatorem Zjazdu będzie nasz oddział, dlatego też członkowie naszego Oddziału znaleźli się w jego składzie.

Design i administracja: Karol Grajczyk