Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności


"Zostaną po nas guziki ... "

W dniu dzisiejszym przypada 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W wielu miejscach odbywały się uroczystości rocznicowe, w których nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego Oddziału. Nasza delegacja uczestniczyła w obchodach w Serocku i Legionowie, Złożone zostały okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Zbrodnia katyńska - (kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna) to rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za "wrogów władzy sowieckiej" i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD.

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach - ok. 22-25 tys. rodzin (ponad 60 tys. osób) - wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC WKP z 2 marca 1940 roku podjętej na wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa.

Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6-7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi.

W zakładce "Nasze publikacje" można zapoznać się z artykułem naszego kolegi Marcina Opolskiego, który ukazał się w 29 numerze Komunikatu ŚŻPŻŁ, a poświęconego zbrodni katyńskiej: "Łącznościowe Karty Historii cz. I - Łącznościowcy i absolwenci Zegrza zamordowani w Katyniu". Zapraszamy do lektury.

Z okazji tej smutnej rocznicy Stowarzyszenie Historyczne im. 10 pułku piechoty w Łowiczu z którym nasz Oddział współpracuje, wydało okolicznościową pocztówkę, którą tutaj również prezentujemy.

Design i administracja: Karol Grajczyk