Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Zmarł jeden z założycieli ŚZPŻŁ

14 lutego 2015 roku zmarł jeden z założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, wieloletni prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ - płk mgr inż. Stanisław Markowski

Płk Stanisław Markowski (ur. 11.10.1928r.) był głównym organizatorem Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu które miało obrazować historię Wojsk Łączności, tworzoną przez pokolenia polskich łącznościowców, oraz jednym z głównych założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W sierpniu 1992r. powołano Komitet Założycielski Związku i to jego wybrano na przewodniczącego Komitetu. Dzięki wzorowej pracy Komitetu już w 1993r. zarejestrowano ŚZPŻŁ w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i przygotowano I Walny Zjazd Delegatów który odbył się w dn. 26-27.08.1993r., kiedy to przyjęto Statut Związku oraz wybrano Władze Naczelne. Płk Stanisław Markowski został sekretarzem Rady Związku. Jego działalność w zakresie realizacji celów Związku była zawsze wzorowa. Posiada szczególne zasługi w procesie integracji wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenia dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności. Osobiście opracowywał i nadzorował publikacje dot. tej historii. Na II WZD wybrany został prezesem Zarządu Głównego ŚZPŻŁ i pełnił tę funkcję w II, III, IV i V kadencji Władz Naczelnych (1996-2009). VII Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego wyróżnił płk Stanisława Markowskiego nadaniem tytułu Honorowego Prezesa Związku.

Był wieloletnim dowódcą 1 Pułku Łączności, a później 2 Brygady Łączności w Wałczu.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 21 lutego br. o godz. 12 w Domu pogrzebowym "Awentus" przy ul. Kard. Wyszyńskiego 21a w Legionowie.Design i administracja: Karol Grajczyk