Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Pierwsze posiedzenie Prezydium ZG ŚZPZŁ w 2015 roku

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w 2015 roku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miejscem posiedzenia tradycyjnie była siedziba Związku usytuowana w Zegrzu. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego gen. Bryg. Edmunda Smakulskiego w posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał .

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski podsumowując działalność Związku w roku 2014. Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku zaliczył m.in. podpisanie porozumienia o współpracy z 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie, Konferencję Łączności w Sieradzu, której Związek był współorganizatorem, udział członków Związku w Ćwiczeniu NATO "CWIX 2014", oraz obchody 20-lecia Oddziału Rakowiecka. Nie zapomniał także o cyklu wrześniowych uroczystości w Zegrzu i Legionowie organizowanych lub współorganizowanych przez Nasz Oddział. Należały do nich otwarcie wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie, Konferencja Łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego Związku. Kolejnym istotnym wydarzeniem było powstanie 7-go oddziału Związku w Białobrzegach.

Sprawozdanie z działalności w roku 2014 zostało jednogłośnie przyjęte przez Prezydium ZG ŚZPŻŁ.

Następnie skarbnik Związku płk Marian Jakóbczak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2014, które również zostało przyjęte przez Prezydium ZG Związku.

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie "Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2015". Z uwagi na wcześniej poczynione uzgodnienia ze wszystkimi oddziałami Związku, przedmiotowy plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Po raz szósty w kwietniu tego roku organizowana będzie Konferencja Łączności w 15. SBWD, której współorganizatorem jest nasz Związek. Dlatego też następnym punktem obrad była dyskusja nad zadaniami jakie Nas czekają w związku z organizacją konferencji.

Rok bieżący jest ostatnim w tej kadencji, więc na jesieni czekają nas wybory nowych władz Związku. Z uwagi na wysoką rangę tego przedsięwzięcia, podczas posiedzenia dyskutowano nad przygotowaniami do VIII Walnego Zjazdu Delegatów, którego współorganizatorem będzie Oddział Zegrze. W trakcie dyskusji Prezes Zarządu Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał przedstawił propozycje w zakresie przygotowania wizualnego oraz organizacyjnego Zjazdu. Wymaga to dłuższego czasu niezbędnego na wykonanie licznych projektów i zabezpieczenia finansowego. Dlatego też omawiane było to już na wstępnym etapie przygotowań do Zjazdu.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw dotyczących bieżącej działalności Związku.Design i administracja: Karol Grajczyk