Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Walne Zebranie Oddziału

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania drugiego roku działalności. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania Zarząd otrzymuje "legitymację" do dalszego kierowania pracą Oddziału. Gościem Honorowym był Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmund Smakulski.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie, a zwłaszcza tych, którzy przybyli spoza Zegrza i tych którzy wzięli udział po raz pierwszy. Po zakończeniu części wstępnej zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za rok 2014.

Drugi rok istnienia zegrzyńskiego Oddziału był okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali aktywnie ze społecznością lokalną. W sumie uczestniczyliśmy w 12 imprezach środowiskowych dla społeczności lokalnej. Braliśmy czynny udział w obchodach rocznicowych i uroczystościach państwowych. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z dwoma klubami HDK PCK. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tego roku była współorganizacja wystawy w Muzeum Historycznym w Legionowie z okazji 95. lecia szklenia kadr łączności w Zegrzu.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej, zarówno tym bardziej jak i mniej aktywnym. Wszyscy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego jak postrzegany jest Nasz Oddział po kolejnym roku działalności.

Następnie rozpoczęły się głosowania. Przegłosowano przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału za miniony rok a następnie głosowano udzielenie absolutorium. Członkowie Oddziału jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu Zarządowi dając tym samym mandat na kierowanie Oddziałem przez najbliższy rok.

Głos zabrał nasz gość honorowy - Prezes ZG ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmund Smakulski. Pogratulował nam osiągnięć uzyskanych w ostatnim okresie, które są bardzo wysoko oceniane przez Zarząd Główny. Następnie życzył wszystkim dalszych sukcesów w działalności związkowej, zawodowej i życiu prywatnym. Na zakończenie swojego wystąpienia za bardzo duże zaangażowanie w działalności na rzecz Związku wręczył Medale "Za zasługi dla Związku". Medale z rąk generała Smakulskiego otrzymały cztery nasze koleżanki: Wioletta Pietrzak, Agata Purzycka, Aneta Szczygieł i Monika Szymczyk.

Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał podziękował Prezesowi ZG ŚZPŻŁ za przybycie i tak wysoką ocenę naszej działalności. Następnie wręczył generałowi Smakulskiemu pierwszy w historii Oddziału Medal "Za zasługi dla Oddziału Zegrze". Medal jest podziękowaniem za wsparcie jakie otrzymujemy w naszej działalności ze strony Prezesa ZG ŚZPŻŁ.

Szczególne gorące podziękowania należą się również najaktywniejszym w minionym roku członkom oddziału. Osiem osób otrzymało z rąk ppłk. Mieczysława Hucała dyplomy uznania. Na koniec za aktywną postawę w działalności Oddziału na przestrzeni okresu jego istnienia wręczone zostały trzy Medale "Za zasługi dla Oddziału Zegrze". Otrzymali je: Karol Grajczyk, Justyna Sadurek i Emil Suska.

W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na rok 2015. Jednym z najważniejszych zadań będzie współorganizacja VIII Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W końcowej części zebrania omówione zostały zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie. Tradycyjnie nowy rok działalności rozpoczynamy od udziału w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy w trzech miejscach jednocześnie w Zegrzu i Legionowie /2 lokalizacje/.

Zebranie zakończyło sie wykonaniem tradycyjnej pamiątkowej fotografii.


Design i administracja: Karol Grajczyk