Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919 - 2014)

W zakładce "Publikacje - Inne" zamieściliśmy wersję elektroniczną "Słownika biograficznego osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919 - 2014)" wydanego z okazji obchodów 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Autorami opracowania są trzej członkowie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

13 września 2014 r. minęło 95 lat od chwili rozpoczęcia szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu. Okres ten można podzielić na dwa etapy: 1919 - 1939 oraz 1948 - 2014 (w latach 1939 - 1948 szkolenie w Zegrzu nie odbywało się). Sukces i renomę, zegrzyńskie ośrodki szkolenia zawdzięczają z pewnością ludziom: oficerom, podoficerom i pracownikom cywilnym, których biogramy znajdują się w tej książce.

Zamieszczone opracowanie ma charakter słownika biograficznego. Najbardziej przydatne przy pisaniu słownika były materiały archiwalne Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy oraz archiwum Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Korzystaliśmy także z książek Zbigniewa Wiśniewskiego i Mirosława Pakuły. Sporadycznie, gdy wystąpiły trudności z dotarciem do materiałów archiwalnych, uzyskaliśmy dane od byłych żołnierzy jednostki wojskowej w Zegrzu lub ich rodzin.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza książka nie zawiera biogramów wszystkich ludzi zasłużonych dla ośrodka zegrzyńskiego. Mamy też świadomość, że dokonaliśmy subiektywnego wyboru osób. Zapewniamy jednak, że zrobiliśmy to po szerokich konsultacjach. Wierzymy, że publikacja zostanie w przyszłości uzupełniona o nowe biogramy.


Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919 - 2014)

Design i administracja: Karol Grajczyk