Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Zarząd Główny ŚZPŻŁ w Zegrzu

Ostatni dzień obchodów 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu rozpoczął się dla nas zebraniem Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie miało charakter uroczysty i uczestniczyli w nim oprócz członków Zarządu prezesi oddziałów oraz zaproszeni członkowie ze wszystkich oddziałów Związku.

Ze względu na nieobecność Prezesa Zarządu Głównego gen.bryg. Edmunda Smakulskiego zebranie prowadził wiceprezes Zarządu Głównego ppłk Mirosław Pakuła.

Głównym punktem programu zebrania było wręczenie Medali "Za zasługi dla Związku". Medal funkcjonuje w Związku od niedawna i jest przyznawany przez Zarząd Główny za szczególne zaangażowanie w działalności ŚZPŻŁ oraz w działalności na rzecz kultywowania tradycji łącznościowych.

Ppłk Mirosław Pakuła podczas spotkania wręczył kilkanaście medali. Wśród wyróżnionych znalazło się czterech członków Oddziału Zegrze ( dwaj otrzymali medale dzień wcześniej). Pomimo, że nasz Oddział jest najmłodszym i działa od niedawna bo niepełna dwa lata to nasza działalność znalazła uznanie wśród członków Zarządu Głównego. Medale otrzymali: Justyna Sadurek, Emil Suska, Artur Paradowski i Karol Grajczyk. Tym samym docenione zostało zaangażowanie w działalności statutowej bez względu na staż członkowski w Związku.

W części roboczej zebrania członkowie Zarządu Głównego i prezesi Oddziałów przedstawili informacje na temat działalności bieżącej. Następnie ppłk Mirosław Pakuła ocenił pracę oddziałów za II kwartał 2014r, oraz uzgodnił zakres zadań na kolejny okres. Wysoko oceniona została działalność naszego Oddziału, w szczególności w zakresie promocji Wojsk Łączności i Informatyki.

Po zakończeniu zebrania wszyscy udali się na plac apelowy gdzie odbył się uroczysty apel z okazji 95-lecia szkolenia kadr łączności i Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Apel zakończył się defiladą pododdziałów oraz pojazdów będących na wyposażeniu batalionu zabezpieczenia CSŁiI.

Ostatnim oficjalnym elementem obchodów było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi CSŁiI gen. bryg. Heliodorowi Cepie. W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Tablicę odsłoniła córka Patrona pani Zofia Potkowska. Aktu poświęcenia tablicy dokonał biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Design i administracja: Karol Grajczyk