Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Konferencja "Ludzie 95-lecia ...

Głównym elementem kolejnego dnia obchodów 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była konferencja "Ludzie 95-lecia - twórcy historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia łączności". Współorganizatorem konferencji był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności.

We wtorek 10 września na auli CSŁiI zebrało się liczne grono zaproszonych gości z całej Polski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych komendantów zegrzyńskiego ośrodka szkolenia łącznościowców oraz generałów - absolwentów zegrzyńskiego ośrodka. Nie zabrakło również licznego grona członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W konferencji uczestniczyli m.in.: Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności płk Bogumił Tomaszewski, gen. bryg. Henryk Andracki, gen. bryg. Mirosław Siedlecki oraz gen. bryg. Wojciech Wojciechowski. Ze względów zdrowotnych w konferencji nie uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski.

Punktualnie o godzinie dziesiątej Komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. Następnie prowadzący konferencję wiceprezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk dr Mirosław Pakuła przedstawił plan konferencji oraz wygłosił referat na temat ośrodków szkolenia łączności w Zegrzu w Latach 1919 - 2014 i ich komendantów.

Dalsza część konferencji została podzielona na dwie sesje. Pierwsza poświęcona była komendantom ośrodka a druga oficerom, podoficerom i pracownikom wojska.

W sesji poświęconej komendantom jako pierwszy głos zabrał mjr Andrzej Stefański prezentując genezę powstania ośrodka w Zegrzu oraz sylwetkę kpt. Gustawa Bernaczka, pierwszego dowódcy ośrodka. Następnie pani Zofia Potkowska, córka gen. bryg Heliodora Cepy, przedwojennego komendanta CWŁ w Zegrzu i patrona Centrum przedstawiła swoje wspomnienia o ojcu. W dalszej kolejności ppłk. Mieczysław Hucał zaprezentował postać płk. Edwarda Gierasimczyka, komendanta najdłużej dowodzącego zegrzyńską szkołą. Płk Kazimierz Grzech przedstawił sylwetkę pierwszego komendanta CSŁiI w Zegrzu płk. Jerzego Ceglarka. Na zakończenie pierwszej sesji głoś zabrał obecny komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura prezentując własne doświadczenia z okresu służby wojskowej.

Drugą sesję rozpoczął były zastępca komendanta WSOWŁ płk Marian Kowalewski. Następnie głos zabrał były kapelan parafii w Zegrzu płk Zenon Surma. Ppłk Pakuła przedstawił sylwetkę nieżyjącego st.chor.sztab. Józefa Miłosza, długoletniego kierownika obsługi PĆT i zegrzyńskiego społecznika. Kończąc konferencję komendant Centrum płk Fura podziękował wszystkim prelegentom za wystąpienia i oficjalnie zamknął konferencję.

W dalszej części spotkania płk Ireneusz Fura wręczył szczególnie zasłużonym dla zegrzyńskiego ośrodka pamiątkowe statuetki okolicznościowe. Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał płk Bogumił Tomaszewski, dziękując za długoletnią owocną współpracę i przychylność dla działań Związku wręczył płk. Ireneuszowi Furze legitymację Honorowego Członka Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Następnie prezesowi Oddziału Śrem Koledze płk. Ryszardowi Wróblowi wręczył pamiątkowe potwierdzenie wpisania jego osoby do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ŚZPŻŁ", a Kolegom gen. bryg. Wojciechowi Wojciechowskiemu, ppłk. Mieczysławowi Hucałowi i ppłk. Mirosławowi Pakule Medale "Za zasługi dla Związku".

Kolejnym punktem obchodów było uroczyste przekazanie zbiorów archiwalnych ŚZPŻŁ do CSŁiI. Akt ten zakończył wielomiesięczny proces przygotowania i katalogowania zbiorów Związku, które po opracowaniu będą dostępne w bibliotece CSŁiI. Proces ten realizowali członkowie Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Akt przekazania ze strony Związku podpisał Sekretarz ZG ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski, ze strony CSŁiI Komendant płk Ireneusz Fura.

Należy wspomnieć, że rozpoczęcie konferencji poprzedziła uroczystość nadania auli 73 bloku szkolnego CSŁiI imienia pierwszego komendanta CSŁiI płk. Jerzego Ceglarka. W uroczystości wzięło udział grono znamienitych gości, wśród nich obecna była żona płk. Ceglarka wraz z rodziną.
Design i administracja: Karol Grajczyk