Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Jesteśmy obecni w Sali Tradycji CSŁiI

Dzięki przychylności Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Ireneusza Fury "znaleźliśmy" się w Sali Tradycji Centrum. W dniu dzisiejszym stanęła tam nasza witryna zawierająca historię Związku i Oddziału Zegrze, nasze dotychczasowe dokonania oraz fragmenty historii w postaci przekazanych nam cennych pamiątek.

Przygotowania i zbieranie materiałów trwały dłuższy czas. Wiele pamiątek trafiło do nas w wyniku uporządkowania archiwum Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Samo przygotowanie projektu wystroju, jego wykonanie i montaż to już tylko kilka tygodni. Mamy nadzieję że efekt końcowy jaki udało się nam uzyskać jest godzien miejsca w którym nasza witryna się znajduje.

Na jej najwyższym poziomie znalazło się miejsce na rys historyczny w "pigułce" powstania ŚZPŻŁ i naszego Oddziału. Obok prezentowane są symbole Związku i Oddziału. Znalazło się też tutaj miejsce na oryginalny egzemplarz programu Zjazdu Założycielskiego Związku, Kartkę pocztową wyemitowaną z okazji I Zjazdu, ponadto prezentowana jest tutaj odznaka związkowa wzorowana na przedwojennym "Znaku Łączności" oraz medal Pamiątkowy "W uznaniu zasług dla Związku".

Poniżej znajduje się miejsce dla prezentacji efektów naszych dotychczasowych działań. Na tylnej ściance zostały umieszczone fotografie z przedsięwzięć organizowanych z naszym udziałem. Znalazło sie też miejsce na podziękowania od organizatorów za nasze zaangażowanie. Są podziękowania z Zegrza, Jadwisina, Legionowa a nawet z dalekiego Węgrowa. Jest też Medal przyznany Związkowi przez Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP.

Kolejny poziom to nasze publikacje. Można zapoznać się z "Komunikatem" nr 1 wydanym w 1993 roku, prezentowane są też kolejne aż do ostatniego numeru z tego roku. Ponadto można zobaczyć oryginalne wydania "Biuletynów Łącznościowca" oraz opracowanie płk. Stanisława Markowskiego "Wykaz oficerów służby stałej wojsk łączności II Rzeczypospolitej" zawierającej ok. 950 nazwisk. Wersje elektroniczne wszystkich publikacji są dostępne na stronie internetowej ŚZPŻŁ : www.szpzl.pl

Najniższe dwa "poziomy" przeznaczone są dla pamiątek przekazanych Związkowi przez łącznościowców z całego świata.

Swoje miejsce znalazły tutaj między innymi pamiątki po ppor. Zbigniewie Certowiczu ps. "Redicz", żołnierzu 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, absolwencie zegrzyńskiego ośrodka szkolenia łącznościowców (m.in. nieśmiertelnik, odznaka pamiątkowa 2 Korpusu PSznZ), Odznaka Pamiątkowa AK przekazana dla ŚZPŻŁ przez Wojciecha Malinowskiego, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino czy oryginalna legitymacja Jana Tenderowicza, żołnierza 1 batalionu telegraficznego, służącego w kompanii obsługi Centrum Wyszkolenia Łączności.

Najniższy poziom to w chwili obecnej trzy pamiątki związane z wojskami łączności. Pierwsza to przystawka do niemieckiego telefonu polowego FF-33 umożliwiająca współpracę z centrala telefoniczną. Mogła również "samodzielnie" funkcjonować jako aparat telefoniczny. Przystawka przejęta została od Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Przekazana do zbiorów ŚZPŻŁ przez powstańca Adama Drzewockiego, członka Oddziału Warszawa - Rakowiecka. Drugi przedmiot to polska lampa łączności wzór 1938. Lampy takie wchodziły w skład wyposażenia patrolu telefonicznego (oraz innych pododdziałów łączności). Służyła do oświetlania stanowiska łączności oraz do jego znakowania w polu. Lampę przekazał prezes Oddziału ŚZPŻŁ Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. Ostatnia pamiątka to hełmofon z lat 60/70-tych, o nietypowej konstrukcji, bardzo cenny na rynku kolekcjonerskim.

Mamy nadzieję, że nasze zbiory będą stale wzbogacane i coraz bardziej interesujące. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszej witryny przy okazji zwiedzania Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.Design i administracja: Karol Grajczyk