Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Wizyta w Sieradzu

W dniu 23 kwietnia Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia zorganizowały V Konferencję Łączności "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych. Drugim przedsięwzięciem już "czysto" związkowym było posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Konferencję otworzył dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Roman Januszewski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen.bryg. Edmunda Smakulskiego oraz byłego dowódcy 15 Brygady gen.bryg. Mirosława Siedleckiego.

W konferencji udział wzięło dwóch przedstawicieli Naszego Oddziału - prezes ppłk Mieczysław Hucał i członek Oddziału z zarazem wiceprezes Zarządu Głównego Związku ppłk Mirosław Pakuła. W trakcie konferencji poruszonych zostało wiele wątków, a do najważniejszych należało bezpieczeństwo teleinformatyczne, zautomatyzowane systemy dowodzenia, środki teleinformatyczne oraz zmiany organizacyjno-strukturalne w wojskach łączności i informatyki.

Bardzo wzruszającym momentem w tym dniu było nadanie imienia sali wystawowej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu imienia płk. Władysława Hammera. Na sali znajduje się ekspozycja sprzętu łączności. Zmarły w ubiegłym roku płk Hammer był wieloletnim prezesem Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ oraz byłym dowódcą 15 Brygady.

Przy okazji dowiedzieliśmy się że Starosta Sieradzki jest również członkiem ŚZPŻŁ, "zwerbowanym" właśnie przez płk. Hammera.

Obrady podsumował i zakończył Konferencję Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski.

W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ.

Na początku zebrania Prezes złożył życzenia prezesowi Oddziału Warszawa-Rakowiecka z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału. Następnie rozpoczęła się merytoryczna część zebrania . Gen Smakulski dokonał oceny pracy za I kwartał i co warto podkreślić, podziękował za bardzo dobrą działalność Naszemu Oddziałowi. Podjęto również decyzje w zakresie wyróżnień przewidzianych Statutem Związku. W dalszej części zebrania omówione zostały zadania dotyczące organizacji Jubileuszu 95 rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Nakreślone zostały też zadania związane z organizacja w przyszłym roku VIII Walnego Zjazdu Delegatów. W trakcie omawiania spraw bieżących Prezes gen.bryg. Edmund Smakulski zaprezentował "Honorową Księgę Zasłużonych dla ŚZPŻŁ" przy wykonaniu której mieliśmy swój udział, w której niedługo znajdą się pierwsi Zasłużeni.


Design i administracja: Karol Grajczyk