Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Pierwsze Zebranie Oddziału

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania działalności w pierwszym kwartale drugiego roku funkcjonowania i przedstawiono zadania do realizacji na najbliższy okres.

Na wstępie Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał przedstawił sylwetki dwojga nowych członków Oddziału - koleżanki Katarzyny Suska i kolegi Huberta Fonfary. W chwili obecnej Oddział Zegrze liczy już 58 członków. Następnie Prezes poinformował o tym, że na ostatnim zebraniu Zarządu Oddziału podjęto decyzję o dokooptowaniu do składu Zarządu koleżanki Justyny Sadurek.

Początek roku był intensywny w naszym "wykonaniu" a to za sprawą udziału w 22 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem byliśmy aż w czterech miejscach jednocześnie, co wymagało od nas dobrej organizacji i mobilizacji sił. W terenie działało ponad 20 członków Oddziału. Mieliśmy tez swój udział w podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Podpisanie umowy nastąpiło tuż przed finałem WOŚP a już podczas finału połączyliśmy "siły" i działaliśmy wspólnie co przyniosło znakomite efekty. Ten okres to również praca "twórcza". Członkowie naszego Oddziału napisali kilkanaście artykułów związanych tematycznie z "szeroko pojętą" łącznością wojskową, które zostaną opublikowane w drukowanym właśnie 29 Komunikacie Związku.

W dalszej części zebrania omówione zostały zadania czekające nas w najbliższym czasie. Trzech członków Oddziału pracuje nad wydawnictwem, które poświęcone jest ludziom zasłużonym dla zegrzyńskiego Ośrodka Kształcenia Łącznościowców. Po raz kolejny będziemy brali udział w Wiosennych Spotkaniach z Wojskiem w Wyszkowie. Tym razem już samodzielnie organizujemy nasze stanowisko popularyzujące wojska łączności "wczoraj i dziś". W miesiącach maj i czerwiec czeka nas kilka imprez plenerowych, których będziemy współorganizatorami. Z dnia na dzień jesteśmy coraz lepiej przygotowani to tego typu zadań.

W końcowej części zebrania Prezes Oddziału przedstawił propozycję plenerowego spotkania integracyjnego łączącego poznawanie historii terenu w którym "pracujemy i żyjemy" z integracją członków Oddziału. Zaprezentowany został też wzór koszulki Oddziału w których będziemy występować przy okazji naszych imprez. Pierwsza seria już jest w realizacji.


Design i administracja: Karol Grajczyk