Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Porozumienie podpisane

W zegrzyńskiej siedzibie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem a 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie. Ze strony Związku porozumienie parafował Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Edmund Smakulski, ze strony 4 RWT SP dowódca ppłk Czcibor Ziemowit Powęska. W uroczystości uczestniczyli również wiceprezes ZG ŚZPŻŁ ppłk Mirosław Pakuła oraz Prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał.

Porozumienie ma na celu współpracę i wzajemną pomoc w upowszechnianiu tradycji i historii Polskich Sił Zbrojnych, a w szczególności wojsk łączności i informatyki oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Będzie to realizowane między innymi poprzez współudział w organizacji i realizacji przedsięwzięć z zakresu promocji i popularyzacji Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych jak również tradycji i historii wojsk łączności i informatyki wśród społeczności lokalnej oraz historii ŚZPŻŁ.

Mamy nadzieję że ze względu na bliskość siedziby 4 RWT SP głównym beneficjentem tego porozumienia będzie Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Wspólny udział w akcjach promocyjnych wśród społeczności lokalnej pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tych imprez poprzez wprowadzenie do pokazów i prezentacji elementów specyficznych dla łącznościowców z Sił Powietrznych.

Na zakończenie uroczystości prezes Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ ppłk Mieczysław Hucał wręczył dowódcy 4 RWT SP ppłk. Czciborowi Ziemowit Powęsce gadżety zegrzyńskiego Oddziału.Design i administracja: Karol Grajczyk