Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Pierwsze Walne Zebranie Oddziału

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania pierwszego roku działalności. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania Zarząd otrzymuje "legitymację" do dalszego kierowania pracą Oddziału poprzez otrzymanie absolutorium za pierwszy rok sprawowania "władzy".

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie, a zwłaszcza tych którzy przybyli spoza Zegrza i tych którzy wzięli udział po raz pierwszy. Po zakończeniu procedur wstępnych zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za okres od 04.12.2012r. do 12.12.2013r. Prezes krótko przedstawił genezę powstania Oddziału, następnie omówił realizację Planu Pracy za rok 2013, szczególnie akcentując przedsięwzięcia organizowane na "zewnątrz" Oddziału . Praktycznie od samego początku włączyliśmy się zarówno w nurt życia powiatu legionowskiego jak i ościennych.

Pierwszy rok istnienia zegrzyńskiego Oddziału był okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali ze społecznością lokalną. W pierwszej połowie 2013 r. brali udział w 21. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jadwisinie, III Wiosennych Spotkaniach z Wojskiem w Wyszkowie i charytatywnej akcji "Motoserce - Motocykliści Dzieciom" organizowanej w Parku Bródnowskim w Warszawie. W czerwcu 2013 r. zostali jednym z głównych organizatorów Dnia Dziecka w Jadwisinie, a w sierpniu dotarli z akcją promocyjną nawet do Węgrowa. We wrześniu po raz pierwszy trafili do Legionowa. Na zaproszenie grupy rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w imprezie charytatywnej "Społecznie dla Wiktorii".

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej, zarówno tym bardziej jak i mniej aktywnym. Wszyscy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego jak postrzegany jest Nasz Oddział po roku działalności. Szczególne gorące podziękowania należą się najaktywniejszym członkom oddziału: Iwonie Banaszek, Karolowi Grajczykowi, Maciejowi Okurowskiemu, Arturowi Paradowskiemu, Wioletcie Pietrzak, Agacie Purzyckiej, Justynie Sadurek, Marcinowi Stępniowi, Emilowi Susce i Anecie Szczygieł. Wszystkie te osoby otrzymały z rąk ppłk. Mieczysława Hucała dyplomy uznania.

Następnie rozpoczęły się głosowania. Na początek przegłosowano przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału za miniony rok a następnie głosowano udzielenie absolutorium. Członkowie Oddziału jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu Zarządowi dając tym samym mandat na kierowanie Oddziałem przez najbliższy rok.

W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na rok 2014. Po krótkiej dyskusji Plan został przyjęty do realizacji.

W końcowej części zebrania omówione zostały zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie. Tradycyjnie nowy rok działalności rozpoczynamy od udziału w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy aż w czterech miejscach jednocześnie - tradycyjnie w Jadwisinie, a ponadto w Zegrzu i Legionowie /2 lokalizacje/. Będziemy wszędzie tam, gdzie zostaliśmy zaproszeni, zwłaszcza, że cel jest szczytny.

Na zakończenie tradycyjnie "uwieczniliśmy" wszystkich uczestników zebrania.Design i administracja: Karol Grajczyk