Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Zarząd Główny w Zegrzu

Po raz pierwszy w historii Oddziału Zegrze gościliśmy u siebie członków Zarządu Głównego Związku z prezesem gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele. Obecni byli również prezesi pozostałych pięciu oddziałów oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Okazją było posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Posiedzenie rozpoczął prezes gen. bryg Edmund Smakulski przedstawiając porządek obrad. Następnie złożył życzenia z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki oraz przekazał życzenia od Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP.

W dalszej części spotkania były poruszane sprawy bieżące Związku.

Bardzo wzruszającym a zarazem niespodziewanym momentem był fakt przekazania przez prezesa Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kolegi Zbigniewa Kosobuckiego prezesowi Oddziału Zegrze Koledze Mieczysławowi Hucałowi niemieckiego telefonu polowego z czasów II wojny światowej przejętego przez Powstańców Warszawskich i z powodzeniem eksploatowanego podczas walk w stolicy. Ofiarodawcą jest uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kolega Adam Drzewocki. Będzie to bardzo cenny eksponat w zbiorach Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Kolejnym punktem obrad były wybory wiceprezesa Zarządu Głównego. Wybory uzupełniające odbyły się ponieważ dotychczasowy wiceprezes Kolega Władysław Hammer złożył rezygnację z powodów zdrowotnych. Nowym wiceprezesem został wybrany dotychczasowy członek Zarządu Głównego Kolega Mirosław Pakuła, który jest jednocześnie członkiem naszego Oddziału. Życzymy powodzenia na tym odpowiedzialnym stanowisku.

Następnie prezes Oddziału Zegrze wręczył wszystkim symboliczne upominki z pobytu w Zegrzu w postaci Płyt DVD zawierających filmy prezentujące powstanie Związku i Oddziału Zegrze oraz przedstawiające bieżącą działalność naszego Oddziału. Prezes Związku gen. bryg. Edmund Smakulski otrzymał "oddziałowy" zegar aby czas odmierzany do następnego spotkania biegł jak najszybciej.

Na zakończenie spotkania Prezes Związku zaprosił wszystkich na uroczystości związane ze Świętem Wojsk Łączności i Informatyki zorganizowane w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki przez Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych.Design i administracja: Karol Grajczyk