Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Prezesi w Zegrzu

W dniu dzisiejszym z roboczą wizytą w Oddziale Zegrze gościł Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski. Prezesowi towarzyszyli Honorowy Prezes Związku płk Stanisław Markowski oraz skarbnik Związku ppłk Marian Jakóbczak. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z postępem prac związanych z katalogowaniem zbiorów Związku przed przekazaniem ich do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Pierwsza, uroczysta część wizyty odbyła się w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Prezes gen. bryg. Edmund Smakulski wręczył dostojnemu jubilatowi płk. Stanisławowi Markowskiemu z okazji 85 rocznicy urodzin dyplom gratulacyjny oraz pamiątkowy portret z jego podobizną a następnie złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze, długie lata życia. Również Prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał w imieniu wszystkich członków wręczył Jubilatowi list gratulacyjny oraz drobny upominek. Kontynuując wystąpienie gen. Smakulski podziękował ppłk. Pakule za trud włożony w porządkowanie zbiorów Związku oraz wszystkim członkom oddziału Zegrze za zaangażowanie w działalności związkowej, krótkiej ponieważ Oddział istnieje od grudnia ubiegłego roku ale za to bardzo intensywnej. Po prezentacji "oddziałowej" kroniki obaj Prezesi dokonali w niej pamiątkowych wpisów. W uroczystości wzięło udział liczne grono członków Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Ta część wizyty zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników spotkania.

W dalszej części wizyty ppłk Mirosław Pakuła - główny koordynator procesu archiwizacji zbiorów zapoznał gości z postępem prac. Tempo prac pozwala mieć nadzieję, że zgodnie z deklaracją cały proces zostanie zakończony w planowanym terminie i całość zbiorów znajdzie się jeszcze w tym roku w bibliotece CSŁiI. Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał przekazał gen. Smakulskiemu komplet płyt DVD z filmami, które udało się zarchiwizować z postaci taśmy celuloidowej do postaci cyfrowej. W końcowej części spotkania omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Oddziału oraz plan przygotowań do wspólnych obchodów 95 rocznicy kształcenia łącznościowców w Zegrzu, która przypada w przyszłym roku. Wspólnych bo organizowanych przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Design i administracja: Karol Grajczyk