Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Filmy ocalone

W ramach prac archiwizacyjnych jednym z pierwszych wyzwań było jak najszybsze zabezpieczenie kilku krążków z filmami jeszcze w wersji celuloidowej. Wiadomo że upływ czasu bardzo negatywnie wpływa na ten nośnik. Dlatego też zdecydowaliśmy się jak najszybciej przetworzyć je na postać cyfrową. Ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi środkami technicznymi postanowiliśmy skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy. Dzięki wsparciu Prezesa Związku gen.bryg. Edmunda Smakulskiego nie było problemów ze sfinalizowaniem tej operacji.

Do obróbki pojechało 9 krążków z filmami a jak zasadne to było posunięcie przekonaliśmy się po powrocie przesyłki. Po pierwsze przekonaliśmy się /jako pierwsi/ jak ciekawe materiały są na tych filmach a po drugie okazało się że był to już ostatni "dzwonek", ponieważ dwa filmy nie przetrwały próby czasu i nie było możliwe przegranie ich do postaci cyfrowej ze względu na zbyt duże zniszczenie taśm celuloidowych, niektóre z pozostałych też we fragmentach są zdeformowane.

Na postać cyfrową udało się zamienić 7 filmów, w tym cztery bezpośrednio związane z łącznościowcami i trzy inne. W szczególności dwa zasługują na uwagę, a mianowicie film o obchodach 20-lecia Oficerskiej Szkoły Łączności z 1964 roku i film przedstawiający historię kształcenia oficerów łącznościowców poczynając od kompanii podchorążych łączności w Riazaniu w 1944 roku do czasów Wyższej Szkoły Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu. Drugi film jest z 1969 roku.

Na pewno wszystkie filmy zostaną przekazane w ramach archiwizowanych przez Związek zbiorów do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i tam udostępnione. O innych formach rozpowszechnienia zdecyduje Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski po końcowej obróbce materiałów cyfrowych.

Poniżej zamieszczone zdjęcia prezentują materiał filmowy w wersji pierwotnej i po przetworzeniu, czyli krążki z taśmami celuloidowymi i płyty DVD raz kadry z dwóch wyżej wymienionych filmów / w rzeczywistości obraz jest ostrzejszy niż na zdjęciach/.

Mądrzejsi o te doświadczenia w najbliższym czasie zaczniemy archiwizację do postaci cyfrowej znajdujących się w zbiorach Związku negatywów zdjęć z różnych okresów funkcjonowania wojsk łączności.
Design i administracja: Karol Grajczyk