Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Prace rozpoczęte

Dzisiaj po raz pierwszy weszliśmy do pomieszczenia gdzie są zgromadzone zbiory archiwalne Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zbierane wiele lat przez rzesze łącznościowców, przysyłane z wielu zakątków świata spokojnie leżały czekając na "lepsze" czasy. Katalogowanie rozpoczął samodzielnie ppłk Mirosław Pakuła, ale ze względu na zakres prac i fakt ze robił to wszystko poza godzinami służbowymi powodowało, że trudno było określić termin ich zakończenia . Teraz gdy istnieje już zegrzyński oddział SZPZŁ sprawa wydaje sie o wiele prostsza. Prezes Oddziału powołał specjalną grupę, która pod nadzorem ppłk. Mirosława Pakuły dokończy to ambitne zadanie.

Trzeba otwarcie powiedzieć, że jest co robić: setki książek, czasopism, zdjęć czekają na skatalogowanie. Prócz tego wiele segregatorów z rękopisami, rozkazami i inną dokumentacją wojskową. Wśród zbiorów są nie tylko te związane z wojskami łączności ale też z innymi formacjami, np. spokojnie zajmuje miejsce na półce hełm najprawdopodobniej pochodzący z dywizji gen. Maczka. Jest też kilkanaście filmów w wersji celuloidowej, o nie znanej jeszcze treści. O ile znajdą się fundusze będziemy chcieli je przekształcić w wersję cyfrową aby można było je udostępnić szerokiej gamie odbiorców. Taśmy celuloidowe po tylu latach nie są do tego przygotowane co może skończyć się ich zniszczeniem, brak już też odpowiedniego sprzętu.

Pomieszczenie to zawiera prawdziwe skarby, nie tylko dla łącznościowców ale i dla historyków. Na bazie tych materiałów mogłoby zostać a może i zostanie napisanych wiele prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich i innych opracowań.

Po skatalogowaniu zbiorów zostaną one przekazane do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdzie będą udostępnione szerokiej rzeszy odbiorców. Dlatego też towarzyszyła nam dzisiaj kierownik biblioteki pani Bogusława Samek-Łuszcz, która instruowała nas jak należy opisywać i katalogować zbiory aby później można było jak najprościej i najszybciej przekazać je do biblioteki. Niestety samo skatalogowanie nie kończy zadania ponieważ później w bibliotece wszystkie zbiory muszą być "wciągnięte na stan", prawidłowe wykonanie naszej pracy w dużym stopniu przyśpieszy finalizację, jaką będzie udostępnienie zbiorów dla wszystkich zainteresowanych historią wojsk łączności i nie tylko.
Design i administracja: Karol Grajczyk