Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Rozpoczynając zebranie Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał powitał wszystkich zebranych a w szczególności tych, którzy po raz pierwszy stanęli w naszych szeregach. Szczególnie serdecznie powitany został obecny na zebraniu Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski. Następnie Prezes ŚZPŻŁ wręczył nowym członkom Oddziału legitymacje i skierował do nich swoje słowa życząc im wszystkiego najlepszego zarówno w działalności związkowej, służbowej jak i w życiu prywatnym . Legitymacje otrzymało 10 nowych członków Oddziału Zegrze.

Po wręczeniu legitymacji Prezes Oddziału przedstawił sylwetki dwóch "zamiejscowych" nowych członków Oddziału - Marka Jasińskiego z Legnicy i Jacka Giersa z Węgrowa, którzy wyrazili zdecydowaną chęć przynależności właśnie do Naszego Oddziału. W dniu dzisiejszym jest Nas już 39 koleżanek i kolegów.

W dalszej części zebrania ppłk Hucał podsumował efekty dotychczasowej niemalże dwumiesięcznej działalności oddziału, akcentując powstanie strony internetowej i profilu na Facebooku, które cieszą się nie gasnącym zainteresowaniem odwiedzających a w szczególności znajdująca się na naszej stronie "wirtualna" Sala Tradycji CSŁiI oraz "historyczny przegląd" sprzętu łączności. Podsumował również udział Oddziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dziękując osobom szczególnie zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie Planu Pracy Oddziału na rok 2013, a następnie omówienie zadań stojących przed nami w najbliższym czasie. W części końcowej zebrania ppłk Mirosław Pakuła w bardzo interesujący sposób przybliżył wszystkim zebranym historię Zegrza - "kolebki łącznościowców", miejsca w którym przyszło nam służyć i pracować. Szczególną ciekawość wzbudziły prezentowane zdjęcia Zegrza sprzed kilkudziesięciu lat, przedstawiające nieistniejące już obiekty, miejsca oraz wydarzenia które miały miejsce przed laty.


Design i administracja: Karol Grajczyk