Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

Aparatownia zapewniała łączność dowodzenia i współdziałania w sieciach i kierunkach radioliniowych, radiotelefonicznych i radiowych, a także w kierunkach łączności przewodowej - jawnej i utajnionej. Aparatownia była przeznaczona do pracy na postoju i w ruchu, jednak pełne wykorzystanie możliwości aparatowni było możliwe tylko na postoju. Zasadniczym wyposażeniem aparatowni były dwa półkomplety radiolinii R-405, radiotelefon K-1, radiostacja UKF typu R-107 /R-105/ oraz łącznica polowa ŁP-40MR. Aparatownia mogła pracować jako samodzielny element węzła łączności lub współpracować z innymi środkami łączności. Łączność radioliniowa była możliwa na odległość do ok. 40km na postoju /bez stacji pośrednich/, łączność radiotelefoniczna była możliwa na odległość do 18km w ruchu i do 40km na postoju. Łączność radiowa do ok. 8km. Oczywiście są to dane teoretyczne, życie to "brutalnie" weryfikowało.

Design i administracja: Karol Grajczyk