Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych funkcjonowały w wojskach łączności stacje satelitarne produkcji rosyjskiej. System funkcjonował w oparciu o satelitę udostępnianego przez stronę rosyjską. 2 Brygada Łączności w Wałczu posiadała 2 komplety stacji satelitarnych w wersji węzłowej, każda składała się z 5 pojazdów specjalnych i czterokołowej przyczepy z anteną. Natomiast pułki okręgowe i rodzajów wojsk były wyposażone w stacje satelitarne "końcowe" umieszczone na 1 pojeździe specjalnym.

W roku 1992 w ramach rozliczeń z wojskami ZSRR opuszczającymi teren Polski, na terenie 10 Pułku Łączności we Wrocławiu, przekazano Armii Radzieckiej wszystkie egzemplarze stacji satelitarnych eksploatowanych w wojskach łączności.

Niestety nie posiadamy żadnych własnych zdjęć i prezentowane zdjęcia przedstawiają sprzęt z uzbrojenia armii rosyjskiej.Design i administracja: Karol Grajczyk