Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

Stacja radioliniowa R-405-Z była przeznaczona do zapewnienia łączności między punktami dowodzenia oraz do zapewnienia współpracy systemu łączności radiotelefonicznej w ruchu z systemem łączności radioliniowo - przewodowej. Oprócz tego stacje tego typu mogły być wykorzystywane do dokonywania odgałęzień od wielokanałowych stacji radioliniowych typu R-400M i R-404 lub do zestawiania torów radioliniowo - przewodowych.

W szczególnych przypadkach stacja radioliniowa R-405-Z mogła być wykorzystywana do utrzymywania łączności w ruchu.

Stacja pracowała w dwóch zakresach częstotliwości:

 • zakres fal metrowych na częstotliwościach 60 ÷ 69,975MHz;
 • w zakresie fal decymetrowych na częstotliwościach 390 ÷ 420 MHz.
Moc oddawana przez nadajnik zakresu fal metrowych do fidera anteny wynosiła przy nominalnych napięciach źródeł zasilania i średnich parametrach lampy stopnia końcowego nie mniej niż 2,5W.
Natomiast moc oddawana przez nadajnik zakresu fal decymetrowych do fidera anteny wynosiła przy nominalnych napięciach źródeł zasilania i średnich parametrach lampy nie mniej niż 1,5W.

Czułość odbiornika zakresu fal metrowych przy dewiacji częstotliwości 7 kHz i stosunku napięcia sygnału do napięcia szumu równym 20, wynosił dla pierwszego kanału telefonicznego 1 ?V, dla drugiego - 2 uV.
Czułość odbiornika zakresu fal decymetrowych (łączenie z filtrem pasmowym i zwrotnicą antenową) przy dewiacji częstotliwości 25 kHz była nie mniejsza niż 5,5 uV dla dowolnego kanału telefonicznego.

Aparatura stacji radioliniowej R-405-Z była zamontowana na podwoziu samochodu STAR-660.
Stacja składała się z dwóch jednokanałowych półkompletów aparatury radioliniowej oraz roboczego kompletu radiotelefonu K-1.

W skład każdego półkompletów aparatury wchodziły :
 • blok filtrów antenowych zakresu fal metrowych;
 • blok nadawczo - odbiorczy zakresu fal metrowych;
 • blok nadawczo - odbiorczy zakresu fal decymetrowych;
 • blok kanałów telefonicznych;
 • blok kanałów telegraficznych;
 • przestawka inwersyjna PI-401;
 • antena typu "kanał falowy";
 • antena kątowa;
 • maszt anteny wraz z wyposażeniem;
Zasięgi łączności w zakresie "metrowym" wynosiły do 45km na jednym odcinku i ok. 120km przy zastosowaniu 2 stacji pośrednich. Zastosowanie bloku wzmacniacza mocy zwiększało zasięg do 50 - 70km.
W zakresie fal "decymetrowych" zasięgi łączności były podobne tzn. ok. 45km na jednym odcinku i do 120km przy 2 stacjach pośrednich.
Stacja umożliwiała "pracę w ruchu" tylko w zakresie fal metrowych. W zależności od układu pracy zasięgi łączności kształtowały się od 10 do 25km.

Radiolinia R-405Z półkomplet Radiolinia R-405Z wnętrze Radiolinia R-405Z Star-660, na takim montowane były radiolinie R-405Z
Design i administracja: Karol Grajczyk