Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

Aparatownia grupowego zdalnego sterowania AGZS (R-151M) przeznaczona była do realizacji systemu zdalnego sterowania grup nadajników średniej i dużej mocy. System realizowany był na bazie radiolinii operacyjno-taktycznej typu R-151 (zmodernizowanej R-409), w której szeroki kanał telefoniczny zwielokrotniano urządzeniem telefonii wielokrotnej. Uzyskiwano w ten sposób szereg kanałów telefonicznych i telegraficznych poprzez które przekazywane były sygnały modulacyjne i manipulacyjne (mikrofonów, kluczy telegraficznych, dalekopisów względnie innych urządzeń specjalnych) z wozów odbiorczych, aparatowni radioodbiorczych lub bezpośrednio z innych aparatowni końcowych znajdujących się w radiowym centrum odbiorczym Węzła Łączności do oddalonych do 30 km (przy płaskim terenie), wozów nadawczych lub znajdujących się tam radiostacji.


Ukompletowanie aparatowni AGZS R-151M (starsza wersja) :

 • 2 półkomplety radiolinii R-151 na pasmo 520- 645 MHz;
 • moc radiolinii w antenie ponad 40 W,
 • zasięg praktyczny do 25 km,
 • 2 urządzenia telefonii wielokrotnej typu P- 303-K;
 • 2 urządzenia telegrafii wielokrotnej P- 318 / 6;
 • 1 radiostacja UKF R-105m ze wzmacniaczem mocy UM-3;
 • pulpit krosowniczy (zasilacze, wzmacniacze akustyczne);
 • 1 maszt teleskopowy 21,5 m zakończony układami selsynów do niezależnego zdalnego obracania 2 antenami;
 • stabilizator i zasilacze do ładowania baterii akumulatorów;
 • 2 zespoły spalinowo - elektryczne typu AB-2-O/230,
 • system odbioru mocy z silnika samochodu (moc do 4 kW).


Pasmo radiolinii R-151 w całym zakresie pracy mogło być zwielokrotnione podanym z zewnątrz 12-kanałowym urządzeniem telefonii wielokrotnej np. P-304.

Ukompletowanie nowszej wersji AGZS R-151M było identyczne z tym, że posiadały one nowsze urządzenia transmisyjne: 2 6-kanałowe urządzenia telefonii wielokrotnej typu AZUR-6 i 4 3-kanałowe urządzenia telegrafii wielokrotnej typu P- 327- 3 (połączone parami dające 2 urządzenia 6 kanałowe). Nowe urządzenie telegrafii wielokrotnej nie współpracowało już po stronie liniowej z P-318. Po stronie abonenckiej pracowało już nie sygnałami +/- 60 V (25 mA) a sygnałami +/- 20 V (5 mA). Było wykonane już całkowicie w technice cyfrowej. Poszerzone dewiacje kanałów pozwalały na przesyłanie sygnałów z prędkością do 300 bodów.

AGZS tego typu był przystosowany już do współpracy ze sprzętem nowocześniejszym jak radiostacje jednowstęgowe R-140 i R-137 oraz nową aparatownią radioodbiorczą ARO KU-10. Zapewniał dla systemu kanałów zdalnego sterowania, realizację do 10 dwutorowych kanałów telefonicznych i 12 dwutorowych kanałów telegraficznych.

Design i administracja: Karol Grajczyk