Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

Łącznica P-198 była łącznicą ręczną produkcji rosyjskiej. Dwie takie łącznice zamontowane były na aparatowniach CTfD (Centrala Telefoniczna Dalekosiężna) na samochodzie Star-660. Zdjęcie przedstawia widok na 2 łącznice od strony bocznego wejścia do aparatowni.


Dane eksploatacyjne pojedynczej łącznicy P-198M1 to możliwość przyjęcia

  • 30 obwodów DS / MB (z włączanym tłumikiem 0,5 N),
  • 20 obwodów MB / CB (wybór przełącznikiem),
  • 40 obwodów CB,
  • 5 odwodów MB o zwiększonej czułości,
  • 5 obwodów do centrali zewnętrznej CB / CA,
  • 20 par sznurowych do łącznia abonentów,
  • 1 lub 2 (po rozdzieleniu par sznurowych) stanowiska odzewowe,
  • zasilanie sieciowe lub awaryjne z baterii akumulatorów (24 V).


Design i administracja: Karol Grajczyk