Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś

Autobusy sztabowe były i są miejscami pracy sztabów w warunkach polowych. Typowy As-250 był na podwoziu Star-660. Jak przedstawiają zdjęcia w pojeździe tym boczne ściany nadwozia po odpięciu zaczepów zabezpieczających ponoszą się do poziomu dachu a spod nich opadają z lewej i prawej strony boczne części podłogi. Po wypoziomowaniu podłogi czyli podparciu czterema regulowanymi podporami ze środka nadwozia odchylają się cztery zamocowane na zawiasach ściany boczne. Popularna nazwa to "Motyl" :)

Design i administracja: Karol Grajczyk