Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Aparatownia typu P-243 była przeznaczona do eksploatacyjnej obsługi sieci telefonicznej.

Aparatownia P-243 zapewniała:

 • Podłączenie i przekazywanie na łącznicę wyjść 45 kompletów urządzeń;
 • Podłączenie i przekazywanie na łącznice liniowych wyjść 12 kompletów urządzeń, przeznaczonych do podłączenia w parze sznurowej;
 • Wprowadzenie, zabezpieczenia i przełączenie:
  • Trzydziestu jednotorowych lub dwutorowych abonenckich linii CB,
  • Dwudziestu czterech jednotorowych abonenckich linii CB/MB,
  • Sześciu połączeniowych linii CB/ATS,
  • Piętnastu jednotorowych abonenckich linii CB;
 • Przekazanie sygnału uszkodzenia od 45 kompletów urządzeń do dyżurnego łączności;
 • Wewnętrzną łączności służbową za pomocą aparatu telefonicznego P-17OE ATS;
 • Łączność służbową za pomocą aparatów telefonicznych P-17 OE ATS i TA-57 SŁ.SW;
 • Głośnomówiącą łączność telefoniczną między nadwoziem a kabiną samochodu za pomocą kabla połączeniowego;
 • Łączność służbową z aparatami dyżurnego łączności poprzez dziesiątą parę kabla połączeniowego;
 • Łączność służbową z innymi aparatowniami poprzez piątą parę kabli;
 • Simpleksową łączność radiową z innymi obiektami za pomocą radiostacji R-105M i urządzenia UIW-M, zarówno na postoju, jak i w ruchu aparatowni;
 • Wykonywanie pomiarów i badań dalekosiężnych i abonenckich łączy telefonicznych za pomocą tablicy ISzcz oraz urządzenia PIU-M;
 • Przekazanie tranzytem napięcia 220 V prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz.
Aparatownia była przewidziana do pracy w temperaturze otaczającego powietrza od -400C do +500C i przy względnej wilgotności powietrza równej 65 ? 15%, a także w temperaturze nie przekraczającej 400C i przy względnej wilgotności nie wyższej niż 98%.

Aparatownia była zamontowana na podwoziu samochodu GAZ-66.

W ukompletowanie aparatowni wchodziło:
 • system odbioru mocy - 1 szt.;
 • łącznica KTF-15/20M - 3 szt.;
 • panel BAK-2 - 3 szt.;
 • panel BPA - 1 szt.;
 • tablica SzczPOW - 1 szt.;
 • przetwornik napięcia PNS-R-105M - 1 szt.;
 • UKF radiostacja R-105M - 1szt.;
 • Urządzenie UIW-M - 1 szt.;
 • Urządzenie PIU-M - 1 szt.;
 • Tablica pomiarowa ISzcz - 1 szt.;
 • Telefoniczny aparat TA-57 SŁ.SW - 1 szt.;
 • Telefoniczny aparat P-17OE ATS - 5 szt.;
Ze względu na upływ czasu nie posiadamy oryginalnych zdjęć aparatowni.Gaz-66 na takim pojeździe montowana była aparatownia P-243 Gaz-66 na takim pojeździe montowana była aparatownia P-243 Gaz-66 na takim pojeździe montowana była aparatownia P-243
Design i administracja: Karol Grajczyk