Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Aparatownia typu P-233TM była przeznaczona do organizacji telefonicznej łączności dalekosiężnej na łączach przewodowych i radioliniowych z wykorzystaniem urządzenia typu T-217 M. Aparatownia była zamontowana w nadwoziu samochodu GAZ-63E.

Umożliwiała:

 • Podłączenie i wprowadzenie ośmiu dwutorowych łączy dalekosiężnych
 • Podłączenie i wprowadzenie 15 dwuprzewodowych łączy abonenckich CB
 • Podłączenie i wprowadzenie dwóch dwuprzewodowych linii połączeniowych pracujących w systemie MB lub ATS
 • Podłączenie i wprowadzenie na koncentrator telefoniczny pięciu dwuprzewodowych linii służbowych
Aparatownia zapewniała połączenia: abonentów między sobą, dowolnego abonenta z dowolną linią połączeniową /MB, ATS / oraz dowolnego abonenta z łączem dalekosiężnym poprzez urządzenia T-217 M.

Aparatownia pracowała normalnie przy wilgotności względnej powietrza 95-98% wewnątrz aparatowni i temperaturze +400C oraz podczas zmian temperatury wewnątrz nadwozia w granicach od -100C do +500C.

Pulpit sterowania znajdujący się w kabinie kierowcy zapewniał pracę poprzez radiostację R-105M.

 • W skład aparatowni wchodziły następujące urządzenia i wyposażenie:
 • Stojaki metalowe dla czterech urządzeń typu T-217M;
 • Łącznica telefoniczna 8/15 /945/, która służyła do łączenia elementów między sobą, z łączami dalekosiężnymi i z linami połączeniowymi /MB, ATS /;
 • Osiem bloków korektorów KCzH /520 /, które służyły do korekcji amplitudowo - częstotliwościowych charakterystyk łączy dalekosiężnych w układzie odbiorczym;
 • Tablica liniowa i zasilania /980/, która służyła do połączenia do aparatowni sieci prądu zmiennego, równoległego połączenia dwóch aparatowni oraz do wydzielania obwodów stacyjnych /rozmownych i sygnalizacyjnych/ urządzeń typu T-217M;
 • Urządzenie rozmówniczo - wywoławcze PWU /990/, które służyło do wysyłania zewu oraz prowadzenia rozmów podczas pomiarów elektrycznych parametrów łączy dalekosiężnych;
 • Koncentrator telefonicznej łączności służbowej /920/, który służył do organizacji telefonicznej łączności służbowej na liniach przewodowych;
 • Aparaty telefoniczne CB.
Ze względu na upływ czasu nie posiadamy oryginalnych zdjęć aparatowni.

GAZ-63 na takich była montowana aparatownia P-233
Design i administracja: Karol Grajczyk