Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Centrala telegraficzna CTgD-80 była przeznaczona do:

 • Ręcznego tworzenia połączeń czasowych między abonentami telegraficznymi, przyłączonymi poprzez abonenckie doprowadzenia dalekopisowe ADD lub dalekosiężne łącza telegraficzne DŁTg, za pomocą stanowisk łączeniowych, kontroli tych połączeń oraz rozłączenia połączeń, zgodnie z odbieranymi sygnałami rozłączeni;
 • Komutacji długotrwałej kanałów telegraficznych i linii telefonicznych za pomocą przełącznicy liniowej;
 • Tworzenia kanałów telegraficznych za pomocą urządzeń telegrafii nadrozmównej typu TgF-2P;
 • Zapewnienia służbowej łączności telefonicznej ze współpracującymi z nią aparatowniami węzła łączności za pomocą wzmacniaczy mikrofonowych i przestawek telefonicznych.
Centrala telegraficzna CTgD-80 była zasilana prądem przemiennym 220 V +10% i -15% o częstotliwości 50 Hz ?2% z centralnej sieci węzła łączności lub z zespołu spalinowo - elektrycznego typu PAB 2-1/230.

Centrala była przystosowana do przyjęcia następujących łączy i doprowadzeń telegraficznych:
 • 30 abonenckich doprowadzeń dalekopisowych ADD, czyli łączy dwuprzewodowych, podłączonych do przystawek PTga;
 • 50 dalekosiężnych łączy telegraficznych DŁTg, czyli łączy czteroprzewodowych, podłączonych do przystawek PTgL;
 • 40 dalekosiężnych doprowadzeń łączy telegraficznych ATgUU, czyli łączy sześcioprzewodowych, podłączonych do stanowisk łączeniowych SŁ.
Poza tym umożliwiała:
 • Przyjęcie 8 dalekosiężnych łączy telefonicznych DŁTf /radioliniowych lub przewodowych/, czyli łączy czteroprzewodowych, podłączonych do urządzeń TgF-2P;
 • Doprowadzenie 8 kanałów telefonicznych, wydzielonych w urządzeniach TgF-2P, czyli kanałów jedno - lub dwutorowych o zawężonym paśmie przenoszenia;
 • Przyjęcie 12 linii tranzytowych czteroprzewodowych, podłączonych do przełącznicy liniowej;
 • Przyjęcie 20 linii telefonicznych dwuprzewodowych typu MB, przeznaczonych do organizacji łączności służbowej, podłączonych do przystawek PTfa;
 • Przyjęcie 2 linii telefonicznych dwuprzewodowych typu CB/CA, przeznaczonych do łączności służbowej z komutacją automatyczną, podłączonych do aparatów telefonicznych AT/D;
 • Przyjęcie 4 linii telefonicznych czteroprzewodowych do zapewnienia telefonicznej łączności "głośnikowej", podłączonych do wzmacniaczy mikrofonowych WM.
Urządzenia centrali były przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od -100C do +550C i przy wilgotności względnej od 55 do 85%.

Montowana była na pojeździe Star-660M2. Niestety brak oryginalnych zdjęć centrali.Star-660M2 na takich montowana była centrala CTgD-80
Design i administracja: Karol Grajczyk