Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Centrala telefoniczna CA-200S przeznaczona była do zapewnienia wewnętrznej łączności telefonicznej na stanowiskach dowodzenia szczebla operacyjnego.

Centrala CA-200S była centralą automatyczną 200 numerową, typu przewoźnego, zamontowana na pojeździe STAR-660.

Do centrali mogło być dołączonych:

 • 190 aparatów z tarczą numerową typu A;
 • 10 jednokierunkowych linii do obwodów zgłoszeniowych /OZ/ centrali U-56-S;
 • 10 jednokierunkowych linii do obwodów pośredniczących /OP/ centrali U-56-S.
Centrala zasilana była buforowo, napięciem 50 V z dwu baterii akumulatorów i prostownika o samoczynnej regulacji napięcia.

W centrali zastosowano:
 • Jako szukacze linii /SL/ - wybieraki obrotowe 50 numerowe, typu W-25;
 • Jako wybieraki liniowe /WL/ - wybieraki podnosząco - obrotowe 200 numerowe, typu 32A-B;
 • Przekaźniki liniowe typu B2 oraz przekaźniki typu B1.
W centrali przyjęto dla abonentów lokalnych numerację od 100 do 299 a numery 149, 199, 249, 299 wprowadzono na gniazdka badaniowe stojaków połączeń wewnętrznych /PW/.

Poszczególne elementy centrali rozmieszczone były w grupach na stojakach wspornych. Wyposażenie centrali CA-200S umieszczone było na sześciu stojakach, a mianowicie na:
 • Czterech stojakach połączeń wewnętrznych, które zawierały wyposażenie dla 50 abonentów, a w tym:
  • 5 zespołów przekaźników liniowych;
  • 1 zespół startowy;
  • 10 szukaczy /wybieraków obrotowych/;
  • 10 zespołów połączeniowych /wybieraków liniowych/;
 • Jednym stojaku połączeń zewnętrznych, zawierającym wyposażenie dla:
  • 5 linii wychodzących do obwodów zgłoszeniowych i 5 linii przychodzących z obwodów pośredniczących centrali U-56-S, lub
  • 10 linii wychodzących do obwodów zgłoszeniowych i 10 linii przychodzących z obwodów pośredniczących centrali U-56-S;
 • Jednym stojaku urządzeń alarmowo - zabezpieczających, gdzie znajdowały się:
  • 5 zespołów wybieraków liniowych;
  • 3 zespoły translacji;
Niestety brak oryginalnych zdjęć centrali.Star-660 na takich była montowana centrala CA-200
Design i administracja: Karol Grajczyk