Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Aparatownia kontroli częstotliwości przeznaczona była do wypracowania danych, dotyczących aktualnych warunków propagacji fal jonosferycznych i zajętości kanałów radiowych w zakresie krótkofalowym.

Wszystkie urządzenia centrali oraz wyposażenie umieszczone były w nadwoziu zamontowanym na podwoziu samochodu STAR 660M2.

Aparatownia kontroli częstotliwości przystosowana była do pracy samodzielnej lub w systemie węzła łączności szczebla operacyjnego.

Składała się z samochodu odbiorczego, zwanego również aparatownią odbiorczą ARO-K7 i samochodu nadawczego (R-118BM-S), którym była radiostacja R-118BM-Z, przystosowana do pracy impulsywnej dla pionowego sondowania jonosfery.

Aparatownia kontroli częstotliwości zapewniała następujące zasadnicze rodzaje pracy:

 • kontrolę warunków propagacyjnych poprzez pionowe sondowanie jonosfery;
 • kontrolę zajętości kanałów radiowych;
 • wypracowanie danych radiowych w postaci tabel, wykresów i nomogramów;
 • telefoniczną i radiową (UKF) łączność służbową z niektórymi elementami węzła łączności.
W przerwach sondowania jonosfery, radiostacja R-118BM-S, po wyłączeniu generatora kluczującego, mogła być wykorzystywana do pracy w sieci łączności lub na kierunkach, jako typowa radiostacja R-118BM-Z.

Aparatownia kontroli częstotliwości, zgodnie z założeniami, przeznaczona była do kontroli i odbioru częstotliwości roboczych dla urządzeń radiowych, rozmieszczonych na węźle łączności.

Do spełnienia tych funkcjonalnych zadań, aparatownię rozmieszczało się w systemie węzła łączności następująco:
 • samochód odbiorczy (ARO-K7) rozmieszczało się w grupie środków odbiorczych i łączyło z niektórymi elementami węzła (K-4, AZS) kablem telefonicznym typu TTWK 5x2;
 • samochód nadawczy (R-118BM-S) rozmieszczało się w jednej z grup nadajników i łączyło z aparatownią zdalnego sterowania kablem TTWK 5x2.
Zakres częstotliwości nadajnika radiostacji R-118BM-S wynosił 1 ÷ 7,5 MHz z następującym podziałem na podzakresy:
 • I podzakres - 1 ÷ 2 MHz
 • II podzakres - 2 ÷ 4 MHz
 • III podzakres - 4 ÷ 7,5 MHz
Impulsowa praca radiostacji była możliwa w układzie z manipulacją amplitudy na 6501 falach ustalonych o odstępie między falami co 1 kHz za każdym podzakresie.

Odbiorniki R-250M, wchodzące do ukompletowania samochodu odbiorczego, posiadały płynny zakres częstotliwości od 1,5 do 25,5 MHz.

W aparatowni kontroli częstotliwości znajdował się oddzielny komplet anten dla samochodu nadawczego i odbiorczego.

Do kompletacji samochodu nadawczego wchodziły następujące anteny:
 • Antena nadawcza typu dipol symetryczny o rozpiętości ramion 2 x 20 m, zawieszana na jednym maszcie o wysokości 12 m, przeznaczona do pracy na falach jonosferycznych w zakresie częstotliwości 2 ÷ 7,5 MHz;
 • Antena "T" (wykonana z anteny typu dipol symetryczny), przeznaczona do pracy na fali przyziemnej w zakresie częstotliwości 1 ÷ 3 MHz;
 • Antena nadawcza półteleskopowa o wysokości 10 m, przeznaczona do pracy na fali przyziemnej w całym zakresie częstotliwości radiostacji;
 • Antena nadawcza prętowa o wysokości 4 m., przeznaczona do pracy w ruchu na fali przyziemnej w całym zakresie częstotliwości nadajnika;
 • Antena odbiorcza typu dipol symetryczny o rozpiętości ramion 2 x 20 m, zawieszana na jednym maszcie o wysokości 8,5 m. przeznaczona do pracy na falach jonosferycznych w zakresie częstotliwości 2 ÷ 7,5 MHz;
 • Antena odbiorcza fali bieżącej o długości 150 m, zawieszana na wysokości 3 m, przeznaczona do pracy na fali przyziemnej w całym zakresie częstotliwości odbiornika "Amur-2";
 • Antena odbiorcza skośny promień o długości 15 m, zawieszana na maszcie anteny odbiorczej typu dipol symetryczny, przeznaczona do pracy na fali przyziemnej i odbitej w całym zakresie częstotliwości radiostacji;
 • Antena odbiorcza prętowa o wysokości 4 m, przeznaczona do pracy na fali przyziemnej w całym zakresie częstotliwości;
 • Antena nadawczo - odbiorcza "Kulikowa" z masztem podwyższającym , półteleskopowym o wysokości 8 m, przeznaczona dla radiostacji R-105d do pracy na postoju; Do kompletacji samochodu odbiorczego wchodziły następujące anteny:
 • Dwie anteny odbiorcze typu dipol symetryczny o rozpiętości ramion 2 x 20m, zawieszane na dwóch masztach o wysokości 12m i przeznaczone do pracy w zakresie częstotliwości 1,5 ÷ 25,5 MHz;
 • Dwie anteny odbiorcze skośny promień o długości 15 m, podwieszane na masztach anten dipolowych, przeznaczone do pracy na falach przyziemnych i jonosferycznych w zakresie częstotliwości 1,5 ÷ 25,5 MHz;
 • Antena nadawczo - odbiorcza "Kulikowa" z masztem podwyższającym, półteleskopowym o wysokości 10 m, przeznaczona dla radiostacji R-105d do pracy na postoju;
 • Antena nadawczo - odbiorcza "prętowa" o wysokości 4 m, przeznaczona dla radiostacji R-105d do pracy w ruchu.
Podstawowymi antenami przy sondowaniu jonosfery były anteny typu dipol.

W skład kompletu i wyposażenia aparatury samochodu nadawczego wchodziły;
 • Radiostacja typu R-118BM-Z ze wzbudnikiem WD-11;
 • Generator kluczujący, przeznaczony do sterowania nadajnikiem podczas impulsowej pracy radiostacji;
 • Urządzenia pomocnicze i części zapasowe.
W skład wyposażenia aparatowni odbiorczej ARO-K7 wchodziły:
 • Dwa odbiorniki radiowe typu R-250M;
 • Odbiornik radiowy typu R-1250;
 • Oscylograf - synchroskop typu C1-20;
 • Panoramiczny analizator widma typu R-1351M;
 • Dwa pulpity operatorów typu PO-1;
 • Pulpit starszego operatora typu PSO-1;
 • Radiostacja UKF typu R-105d.
Niestety nie dysponujemy zdjęciami aparatowni ARO-K7.Element AKCz - radiostacja R-118 wnętrze Element AKCz - radiostacja R-118
Design i administracja: Karol Grajczyk