:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


O wojskowej łączności w Legionowie


W ramach kontynuacji wydarzeń związanych ze Świętem Wojsk Łączności i Informatyki 23 października w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się prezentacja II wydania książki ppłk. rez. Mieczysława Hucała "Sprzęt łączności na przestrzeni lat". Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Historycznego dr hab. Jacek Szczepański.

Na wstępie autor przedstawił genezę powstania książki, swoje doświadczenie w zakresie łączności wojskowej oraz wydawcę czyli Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W dalszej części spotkania ppłk Hucał przekazał podstawowe informacje o książce, jej układ i zawartość. Autor zapowiedział kontynuację prac, wszak dotychczas nic nie wspomniano o łączności w lotnictwie i Marynarce Wojennej. Zapewne będzie to skutkować powstaniem kolejnych artykułów a w efekcie końcowym być może III wydaniem książki.

Na koniec zaprezentowane zostały opisane w książce wybrane egzemplarze sprzętu łączności. Autor w swojej wypowiedzi wyraził nadzieję, że za dwa lata w roku 105 - lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu uda się powtórzyć wydarzenie z roku 2014 i zorganizować po raz drugi wystawę sprzętu łączności w Muzeum Historycznym w Legionowie.

Prezentacji książki towarzyszył pokaz sprzętu łączności pochodzącego ze zbiorów autora, chętnie oglądany i intensywnie "uwieczniany". Spotkanie zakończyło się rozmowami kuluarowymi w węższym gronie.


Design: Karol Grajczyk