:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


O sprzęcie łączności w Zegrzu


12 października w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (d. kasyno) odbyła się prezentacja II wydania książki ppłk. rez. Mieczysława Hucała "Sprzęt łączności na przestrzeni lat".

Na wstępie spotkania autor przedstawił genezę powstania książki, swoje doświadczenie w zakresie łączności wojskowej oraz wydawcę czyli Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W dalszej części spotkania przedstawił podstawowe informacje o książce, jej układ i zawartość. Warto podkreślić że jest to II wydanie tej publikacji, znacznie obszerniejsze i z dużo większym zbiorem ilustracji. Autor zapowiedział kontynuację prac w tym zakresie, wszak dotychczas nic nie wspomniano o łączności w lotnictwie i Marynarce Wojennej. Zapewne będzie to skutkować powstaniem kolejnych artykułów a w efekcie końcowym być może III wydaniem, jeszcze bardziej obszernym i kompleksowym.

Na koniec ppłk Hucał omówił pochodzące z książki wybrane egzemplarze sprzętu łączności.

Spotkanie prowadził ppłk rez. dr Mirosław Pakuła.

Prezentacji książki towarzyszył pokaz sprzętu łączności pochodzącego ze zbiorów autora.


Design: Karol Grajczyk