:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zmiana na stanowisku Szefa ZKiD P-6 SG WP


Na stanowisko Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został wyznaczony dotychczasowy komendant Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia komandor Andrzej Godecki.

Gratulujemy Panu Komandorowi wyznaczenia na tak zaszczytne stanowisko i jednocześnie życzymy sukcesów w realizacji nowych zadań i wyzwań.

Mamy również nadzieję na owocną współpracę Pana Komandora ze Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności w zakresie utrwalania i upowszechniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki oraz innych obszarach naszej działalności.

Jednocześnie chcemy bardzo serdecznie podziękować poprzedniemu szefowi ZKiD P-6 SG WP Panu płk. Piotrowi Chodowcowi za lata owocnej i bardzo intensywnej współpracy. Dziękujemy za wszystko i życzymy sukcesów na kolejnych stanowiskach służbowych oraz pomyślności w życiu prywatnym i dużo zdrowia.Design: Karol Grajczyk